Wat Kost Een Huis Bouwen Voorbeelden  thumbnail

Wat Kost Een Huis Bouwen Voorbeelden

Published Jan 20, 24
7 min read

Aan het eind van zijn regering bouwde Lodewijk XV nog het kleine Trianon, maar dat kwam tijdens zijn leven niet meer gereed. Ook voor de verlegen en tamelijk onbeduidende Lodewijk XVI was het kasteel zoiets als een veel te grote jas. noors huis bouwen in nederland. De koning bewoonde het kasteel wel maar de sterk bijziende en weinig imponerende koning onttrok zich zo veel mogelijk aan het hofceremonieel

Het ontwerp in classicistische stijl was van de hand van de bekende architect Gabriel. De Franse financiën leden zwaar onder de kosten van de 7-jarige oorlog en de Franse steun aan de Amerikaanse Revolutie. noors huis bouwen in nederland. De nieuwe gevels aan de stadszijde werden daarom nooit afgebouwd. Daaraan danken we het dat de unieke blik op gevels uit drie regeringen en evenzoveel stijlperioden langs het marmeren voorhof behouden bleef

De kosten van deze bouwwerken werden in de Franse samenleving enorm overdreven en zwaar bekritiseerd. De koningin werd alom gehaat en verantwoordelijk gehouden voor de hoge belastingen - noors huis bouwen in nederland. De koning resideerde in Versailles tot op 6 oktober 1789 een grote menigte 's nachts onverwacht het paleis bestormde en daarbij een aantal dappere lijfwachten doodde

Later die dag werd de koninklijke familie gedwongen om naar Parijs te vertrekken. Het Kasteel werd niet geplunderd maar het werd een tijdlang onbewoond, maar goed beheerd, achtergelaten. Het Kasteel van Marly onderging een ander lot. Het lievelingskasteel van Lodewijk XIV werd tot fabriek omgebouwd en zou de Revolutie niet overleven.

Een deel van de fraaie meubels en schilderijencollectie, waaronder de Mona Lisa, werd naar het nieuwe museum in het Louvre gebracht - noors huis bouwen in nederland. Hyacinthe Richaud, burgemeester van Versailles, redde het kasteel door de Conventie te wijzen op het belang van het gebouw voor de gemeente Versailles en de vele mogelijkheden die er waren voor het gebruik van het enorme gebouwencomplex

Passief Huis Laten Bouwen

Boeken en wetenschappelijke instrumenten werden niet verkocht maar veel kostbare meubelstukken werden gekocht door de Engelse koninklijke familie en Britse edelen. In 1793 werden in het gebouw een museum en een conservatorium geopend. noors huis bouwen in nederland. Het gebouw maakte een verzorgde, maar troosteloos lege, indruk op de schaarse bezoekers. Na zijn kroning tot keizer der Fransen in 1805 overwoog Napoleon om zijn intrek in het kasteel te nemenIn de plannen waren een koepel en zuilengalerijen voorzien, alle gevels zouden in een eentonige strakke stijl zijn verbouwd. Napoleon, die op Sint-Helena tegen Las Cazes verklaarde dat hij een hekel aan het kasteel had, was, volgens eigen zeggen, ook van plan geweest om alle "smakeloze beelden van nimfen" en de vele bloemperken uit de tuinen te verwijderen om daar reusachtige beeldengroepen en reliëfs van al zijn veldslagen te laten plaatsen.

Van de 50 miljoen Livres die zijn architecten voor het herstel van Versailles vroegen werd uiteindelijk niet meer dan 8 miljoen uitgegeven (noors huis bouwen in nederland). Het keizerrijk had veel geld nodig voor de steeds aanhoudende oorlogen tegen Engeland en zijn bondgenoten. Het kasteel bleef behouden, maar er veranderde door het gebrek aan fondsen uiteindelijk niets

Het lege kasteel was voor de koningen van de Restauratie, Lodewijk XVIII en zijn broer Karel X, een probleem - noors huis bouwen in nederland. Zij geven er geen nieuwe bestemming aan en een halfslachtige poging om de koninklijke slaapkamer in zijn oude glorie te herstellen mislukte in veler ogen omdat men onvoldoende oog had voor kwaliteit en details

Versailles als museum voor "toutes les gloires de la France". In en aan het gebouw werd veel gesloopt en verbouwd. Er kwamen een nieuwe westvleugel, het marmer op het voorplein voor de koninklijke slaapkamer maakte plaats voor keien, het voorplein werd vol standbeelden gezet en in de vleugels kwamen schilderijenzalen en galerijen.

Lego Huis Bouwen

De Burgerkoning liet, volgens de smaak van zijn tijd, een enorm museum binnen de muren van het bestaande gebouw optrekken. noors huis bouwen in nederland. Lodewijk Philips probeerde de tegenstellingen in de Franse maatschappij te verzoenen door de geschiedenis van de middeleeuwen, de kruistochten, de koningen, de revolutie én het keizerrijk in het gebouw te tonenDe middeleeuwen, de revolutie, het empire en het Ancien Régime werden hierdoor onder een noemer gebracht - noors huis bouwen in nederland. Zalenreeksen werden gewijd aan de kruistochten en in de zuidelijke vleugel die eerder de koninklijke prinsen in schitterende appartementen huisvestte, werd een grote "galerij van de veldslagen" ingericht. De prachtige houten lambriseringen werden elders in het paleis opgeslagen

In de galerijen werden beelden opgesteld. Het gietijzeren plafond van deze zaal waarin men naast de triomfen van de Franse koningen uitzonderlijk grote schilderijen van de veldslagen van de revolutionaire en napoleontische oorlogen toont was een revolutionaire doorbraak in de architectuur. Omdat men nog aan deze revolutionaire bouwwijze en het nieuwe materiaal moest wennen werd de constructie met veel stuc en verguldsel gecamoufleerd.

De binnenplaatsen in de koninklijke appartementen werden vervangen door trappenhuizen en er werden enorme galerijen aangelegd. De grote voorhof aan de stadskant werd verminkt door het verwijderen van de marmeren bestrating en het verlagen van het vloerniveau. noors huis bouwen in nederland. Verder kwamen er veel standbeelden en werden de hekken tussen het binnenhof van de koning en het grote voorplein verwijderd

Daarnaast werden ook oudere objecten verzameld en geëxposeerd in de grote galerijen van het kasteel(ruim 18 000 m²). De collectie bestaat nog steeds en bevat een magnifieke verzameling portretten van 17e- en 18e-eeuwse hovelingen en kunstenaars. De spoorlijn Versailles - Parijs ontsloot in 1840 de tuinen voor het eerst voor de duizenden Parijzenaars.

Wat Kost Zelf Huis Bouwen

De revoluties van 1830 en 1848 gingen ongemerkt aan het gebouw voorbij, maar in 1870 werd het kasteel door Pruisische troepen bezet. Zij brachten geen grote vernielingen aan, maar stookten de kachels met de fraaie, bewaard gebleven wandbetimmeringen van de vertrekken van de prinsen (noors huis bouwen in nederland). De Pruisische Koning werd in de spiegelzaal uitgeroepen tot Keizer van Duitsland

Het parlement vergaderde in de balzaal, de grote galerij van de veldslagen was een postkantoor en de rest van het gebouw werd als veldlazeret gebruikt want in Frankrijk was een burgeroorlog uitgebroken tussen twee regeringen, de "Commune" in Parijs en het reactionaire regime dat kortweg "Versailles" werd genoemd. Rond 1900 werd, als gevolg van veranderde inzichten in museumbeleid en onder invloed van het moderne conserverende en reconstruerende monumentenzorg, een nieuwe weg ingeslagen; het paleis van de Zonnekoning werd langzaam maar zeker door de nieuwe conservator Pierre de Nolhac gereconstrueerd.

De honderden beelden van belangrijke Fransen die de Burgerkoning rond het slot had laten plaatsen rusten sindsdien in de kelders van het kasteel. In 1918 werd in Versailles een vredesconferentie gehouden. noors huis bouwen in nederland. Duitsland werd gedwongen om in de Spiegelzaal een vernederende vrede te sluiten. In de galerij van het Grote Trianon sloten de geallieerden in 1919 vrede met HongarijeDe heer en mevrouw van der Kemp zagen in dat het verweesde slot machtige vrienden en mecenassen nodig had. Met exclusieve diners en ontvangsten bewogen de van der Kemps, die in het kasteel de appartementen van minister Colbert bewoonden, rijke Amerikaanse zakenlieden zoals leden van de familie Rockefeller - noors huis bouwen in nederland om meubels, schilderijen en geld aan Versailles te schenken

Twee hoogtepunten van de restauraties zijn het opnieuw inrichten van de slaapkamer van Lodewijk XIV en de reconstructie van de appartementen van de dochters van Lodewijk XV. Ten behoeve van de enorme, nauwelijks te beheersen, stroom bezoekers werd in de koninginnevleugel een nieuw trappenhuis, naar een oud maar nooit voltooid ontwerp, gebouwd.

Zelf Huis Bouwen Kostprijs

Deze meubelen moesten meestal worden teruggekocht uit privéverzamelingen en musea. Een van zijn belangrijkste wapenfeiten tijdens het project was de terugkeer van het bureau van Lodewijk XV (noors huis bouwen in nederland). Gerald van der Kemp wist het ministerie van defensie er in 1990 toe te brengen om de grote en kleine stallen te verlaten

Het Franse parlement vergaderde, wanneer er belangrijke besluiten zoals grondwetsherzieningen moesten worden genomen, zo nu en dan in het kasteel van Versailles. In de 20e eeuw kon verder worden gewerkt aan een nieuwe inrichting van het museum. De door Pierre de Nolhac ingeslagen koers wordt daarbij aangehouden. Uiteraard worden de museumconservatoren geconfronteerd met andere problemen dan in de 19de eeuw.

Daarnaast zijn specialisten al decennialang de wereld aan het afzoeken naar historische stukken die ooit in het Kasteel verbleven. Nog steeds zijn meubels met het brandmerk van Versailles in de antiekhandel zeer gezocht. De Vrienden van Versailles - noors huis bouwen in nederland zetten zich in om dit in 1793 verdwenen meubilair op te sporen. Er viel veel te herstellen; het verlagen van de vloeren op het erehof en het weghalen van de hekken die dat hof ooit in drie gedeelten scheidde heeft het paleis ernstig verminkt

Latest Posts

Pvc Vloer Behandelen

Published Jan 26, 24
8 min read

Verf Van Pvc Vloer Verwijderen

Published Jan 23, 24
2 min read